Tempel F1

Tempel F1

Trangull partenokarpik i pershtatshem per kulturen e pare.
• Bima eshte e fuqishme dhe jep prodhim te larte ne kercell dhe ne lastaret ditesore.
• Shume rezistent ndaj temperaturave te uleta dhe streseve gje qe na jep mundesine te
marrim prodhim te larte dhe te hershem dhe ne kushtet e veshtira te dimrit
(diellezim i ulet dhe ftohte).
• Jep prodhim te larte dhe te hershem.
• Frutat jane elegante kane madhesi 16- 20 cm, ngjyre jeshile te shndritshem, cilesi te
larte dhe pelqehen shume nga tregu.
• Rezistencat: Ka rezistence ndaj te ftohtit dhe hirit (sphaerotheca fuliginea) dhe
ndaj te ftohtit.
• I pershtatshem per kultivim ne sera dhe tunele ne periudhen e dimrit dhe pranveres.