salad

Waimea F1

Sallate e tipit ICEBERG. Me nje koke tipike te madhe.Rezistence te forte ndaj kushteve te veshtira klimatike.Bime e forte,e hershme dhe prodhim te larte.Rekomandohet per mbjellje dimerore.Vjeshte-Dimer.
Rezistente: HR:BI:16-29,32,34,Nr:0