Parnitha F1

Parnitha F1

Hibrid i hershem tip GALIA.
Bima lidh shume kokra uniforme te cilat peshojne 1,8-2 kg, jane te rjetezuara, dhe kane tul me ngjyre jeshile aromatik.Kokrat nuk e humbin rjeten edhe kur kushtet e kultivimit jane te veshtira.
Shume rezistent ndaj transportit.
I pershtatshmem per kultivim ne serra,tunele dhe fushe te hapur.
Rezistencat :F 0,1,2     PM 1,2