Shop

Albafert Premium

Linjë plehrash NPK kristalor me mikroelemente dhe biostimulantë

Linja e plehrave kristalor PREMIUM “Made in Albania” janë të pasur me mikroelementë dhe biostimulantë, duke shquar për pastërtinë e jashtëzakonshme dhe tretshmërinë e lartë. Pa jone të dëmshme si Klori (Cl-) dhe Natriumi (Na+), si dhe pa mbetje të dëmshme të sulfatit (SO42-), këto plehra sigurojnë efikasitetin e prodhimit të kulturave pa kompromis në cilësi. Me një përmbajtje të pasur në mikroelemente të përshtatur me nevojat e bimëve, plehrat PREMIUM adresojnë mungesat e rrënjes dhe përmirësojnë gjithë shëndetin e bimëve. Po ashtu, ato përmbajnë aminoacide, të cilat formojnë komplekse mbrojtëse me lëndët ushqyese, duke zgjatur qasjen e tyre për rrënjët e bimëve në një periudhë të zgjatur. Kjo nxit rritjen më të fortë dhe më të shëndetshme dhe ndihmon bimën të përballojë stresin e jashtëm. Përveç kësaj, përfshirja e acidit humik dhe fulvik përmirëson përthithjen e mineraleve dhe forcon bimën kundër stresit mjedisor, ndërsa ekstraktet e algave stimulojnë zhvillimin e rrënjëve dhe përmirësojnë përdorimin e lëndëve ushqyese dhe transportin e ujit, duke përmirësuar më tej rendimentin dhe cilësinë e kulturave. Plehrat kristalore te linjes PREMIUM perdoren vetëm nëpërmjet sistemit të vaditjes.

Description

Formulat
12-48-8 + TE
15-10-32 +TE
6-26-38 + TE
23-8-23 + TE
14-0-30 + 11 CaO + TE
15-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE
20-20-20 + TE
23-8-23 + TE