Shop

Golden Humus M-80

Formulimi i përftuar nga fermentimi i Leonarditit

GOLDEN HUMUS M-80 është një produkt me cilësi të jashtëzakonshme, qe përftohet nga fermentimi i leonarditit. Kjo është arsyeja pse rekomandohet për përdorim në bujqësinë organike. Është një pleh qe perdoret për përmirësimin e tokës i cili përbëhet kryesisht nga lëndë organike (55-65 %) (Acide humike dhe fulvike 10-12%) dhe nga 50 000 000 mikroorganizma të dobishëm. GOLDEN HUMUS M-80 . Për shkak të karakteristikave të tij të veçanta, Golden Humus M8O ka një avantazh ndaj plehrave organike tradicionale. Acidet humike dhe fulvik që përmbahen në Golden Humus M-8O kontribuojnë në clirimin e lëndëve ushqyese të pranishme në tokë dhe zbërthimi i përbërjeve inorganike në forma të tretshme nga bimët. Ai ndihmon në rritjen e kapacitetit të shkëmbimit të kationeve (C.E.C.) dhe rregullimi i pH-së së tokës. Gjithashtu asiston në tretshmërine e kripërave, zhvillimin e biomasës mikrobike dhe aktivizimin e enzimave bimore. Me Golden Humus M-8O mund të arrini rritjen e pjellorisë së tokës dhe përmirësimin e struktures se tokes me lëndë organike dhe mikroorganizma. Gjithashtu përmirësimin e kapacitetit ujor të tokës dhe zhvillimin e një sistemi të pasur rrënjor. Produkti aplikohet në tokë. Doza indikative e rekomanduar për të gjitha kulturat është : 50-200 kg/dynym.

Description
Lende organike55-65%
Acide humike dhe fulvike9-12%
N1%
P2O50.40%
K2O0.30%
MgO1%
FeO0.50%