Shop

Delfan Plus

Formulim aminoacidesh me origjinë organike me reaksion acid

DELFAN është produkt hidrolize mbetjesh bimore të homogjenizuara që përmban L-aminoacide që thithen lehtë nga bimët dhe bima nuk detyrohet të harxhojë energji për prodhimin e tyre. Rezultatet e veprimit të produktit mbi bimët janë të dukshme brenda një kohe shumë të shkurtër, sidomos kur bimët janë në gjendje stresi. Përzihet me shumicën e plehrave dhe pesticideve pervec vajrave minerale, squfurit dhe produkteve me bazë bakri që kanë PH > 8.

Përdorimi në tokë: Doza e pergjithshme është 1- 3 litra/dynim e cila ndahet në 3 – 4 ndërhyrje gjatë gjithë ciklit vegjetativ (dmth 0,5 – 1 liter/dynim në cdo ndërhyrje)

Përdorimi në gjethe : PERIME: Doza e pergjithshme është 100 – 200 cm3 për 100 litra ujë. Spërkatja e parë bëhet kur bimët arrijnë lartësinë 5 – 10 cm. Ndjek spërkatje të dytë një javë pas transplantimit . Totalisht bëhen 3 – 5 spërkatje cdo 10 – 15 ditë. Pemë frutore: Doza e përgjithshme është 200 – 300 cm3/ 100 litra ujë. Spërkatjet fillojnë gjatë rrëzimit të petaleve dhe fillimin e zhvillimit te frutave.

Description
Karbon (C) organik23%
L-aminoacide te lira24%
Azot Total5%
Azot Organik5%