Shop

Humical

Acide humike të pasuruara me kalcium chelatik EDTA

HUMICAL është një produkt ideal për përballimin e të gjitha problemeve që lidhen me mungesën e kalciumit dhe disponimit të tij në bimë. Acidet humike përmirësojnë karakteristikat fiziko – kimike të tokës dhe si rezultat kemi strukturë dhe teksturë më për këmbimin e kationeve dhe gjithashtu rritjen e kapacitetit ujëmbajtes dhe zhvillimin më të mirë të mikroorganizmave. Kalciumi që përmban HUMICAL mbrohet nga faktori chelatik EDTA dhe kështu në cdo rast është i disponueshem në bimë. HUMICAL përzihet me shumicën e plehrave dhe pesticideve pervec atyre me Ph acid, vajrave minerale, acidit nitrik dhe nitratit te kalciumit.VADITJE ME PIKA Pemë frutore: 1.5 – 3 litra /dynim. Ndërhyrja e parë bëhet në fillim te vegjetacionit dhe ndjek e dyta rreth 20 ditë më vonë. Doza vjetore është 3 – 6 litra /dynim. Kultura njëvjecare: 1.5 – 3 litra /dynim. Në perimet dhe bimët dekorative ndërhyrja e parë bëhet një javë pas mbjelljes ose transplantimit. Ndjek ndërhyrja e dytë 20 ditë më vonë. Sasia totale për nje cikël kultivimi është 3 – 6 litra /dynim.

Description
Oksid kalciumi chelatik2.8%
Acide Humike Totale10%
Acid Humik8.0%
 Acid Fulvik2%