Shop

Haifastim Combat

Forcues i mbrojtjes sistemike të bimës dhe ndaj streseve abiotike

HAIFASTIM COMBAT është një formulim i bazuar në bakër të kompleksuar me Acid Heptaglukonik, një molekulë organike e biodegradueshme që mban bakrin në dispozicion e në formë të asimilueshme për bimët. HaifaStim Combat rrit rezistencën fiziologjike të bimës, duke mbështetur proceset metabolike dhe fotosintezën Rekomandohet të aplikohet sipas nevojave të bimëve, duke filluar qe nga fazat e rritjes, pershtatja e aplikimeve ne rast te ngjarjeve e pafavorshme sezonale dhe shfaqja e mangësive ushqyese. I përshtatshem per kultura si: agrumet, pemë frutore dhe vreshta, ullinjtë, perimet, sallatrat, barëra per tapete. Dozat e aplikimit : Me aplikim gjethor: përdoret në një dozë 150-400 ml/100L. Doza referohet në vëllimet e ujit (~1000 Litra/ha). Përdorni dozat më të ulëta për të lashtat në serë ose tunel, ndërsa dozat më të larta rekomandohen në fushë e hapur dhe/ose për kulturat e stresuara. Me Ujitje: 300-500 ml/100Liter për çdo aplikim.

Description

Bakër (Cu) i tretshëm në ujë 6%
Bakri (Cu) i kompleksuar nga HGA 6%