PRODUKTET TONA

Përfaqësojme me krenari kompani si SYNGENTA, HAIFA, TRADECORP, PHYTOTHREPTIKI,etj.

Përkushtimi ynë për të rritur produktivitetin në punën e fermerëve nënvizon pozicionin tonë si partneri më i mirë i fermerit në Shqipëri.

Pse Albaseed?

Aty ku përkushtimi ndaj cilësisë dhe garantimi i rezultatit është misioni ynë.

Produkte të cilësisë së lartë, të provuara dhe të besueshme për të përmbushur
nevojat e fermerëve me performancë të lartë.

Kulturë të theksuar të përkushtimit ndaj klientit, duke siguruar mbështetje të
personalizuar dhe këshillim ekspert për të gjithë fermerët tanë.

Në krye të inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në sektorin bujqësor, duke
përdorur teknologji të fundit për të rritur efikasitetin dhe prodhimtarinë e bimës.

Besimi juaj tek puna jonë është vlerësim dhe prioritet i yni.