Shop

Complehumusan M-80

Ushqyes NPK organo-kimik me bazë Leonardite M-80

CUMPLEHUMUSAN është një kompleks kimiko-organik i dizenjuar për tu përshtatur me nevojat unike të cdo bime tuajen. Raportet ideale N-P-K, magnez, squfur dhe kalcium të përshtatura për kërkesat e kulturave. Përmbajtja e lartë e elementëve (bor, hekur, zink). 25%-54% lëndë organike me burim nga ‘ΧΡΥΣΟ ΧΟΥΜΟ Μ-8O.’ Ky kompleks bën të mundur clirimin e lëndëve ushqyese të pranishme në tokë dhe dekompozimin e përbërjeve organike. Rritjen e kapacitetit të shkëmbimit të kationeve dhe rregullimi i pH-së së tokës. Rrit tretshmërinë e kripërave. Ajo zhvillon masën mikrobike. Rrit pjellorinë dhe përmirëson strukturën e tokës. Pasuron tokën me lëndë organike dhe mikroorganizma. Rrit aktivitetin mikrobiologjik. Kombinimi i lëndës organike me lëndën kimike, në rastin tonë me acidet humike dhe fluvik, redukton humbjen e elementeve kimike dhe rrit në 100% efikasitetin e asimilimit të lëndëve ushqyese nga bimët.

Description
N14%
P7%
K14%
MgO2%
SO313.40%
Lende Organike12.90%