Shop

Haifa Turbo-K

Plehra inovativ granular NPK me bazë Nitratin e Potasit

HAIFA TURBO-K, është linja absolute për të rritur në maksimum prodhimin dhe rezistencat e bimëve. Ideal për plehërimin bazë dhe për kultura me kerkesa të mëdha kryesisht në fosfor,potas, azot, magnez dhe mikroelemente. Falë sintezës homogjene të cdo kokrrize, bima do të gjejë të gjithë elementët e cmuara ushqyese, kryesore, dytësore dhe mikroelementet, duke kombinuar dobitë e Nitratit të Potasit me bashkëngjitjen e elementeve të tjera ushqyese. Dihet që kripëzimi i lartë i tokës pengon thithjen e ujit nga bimët duke tronditur proceset fiziologjike dhe si rrjedhim duke vonuar zhvillimin e bimëve dhe rendimentin e kulturave. Seria inovative e plehrave kokrrizore Haifa Turbo-K™ pa përmbajtje klori dhe natriumi, ul kripëzimin e tokës, duke kontribuar kështu në maksimizimin e prodhimeve edhe në kulturat e ndjeshme ndaj kripëzimit. Plehërimi baze: 50-100 kg/dynym, në varësi të kulturave.

Description

Formulat
Turbo-K 14-14-17 + 2% MgO + 0,1% Fe +
0,02% Zn
Turbo-K 18-9-18 + 2% MgO + 0,1% Fe +
0,02% Zn
Turbo-K 15-15-15 + 2% MgO + 0,1% Fe +
0,02% Zn
Turbo-K 21-7-14 + 1,5% MgO + 0,3%B