Shop

Disper Osmotic

Formulim i dizenjuar për shkripëzimin e tokës

DISPER OSMOTIC është një stimulant i programuar për shërimin e bimëve pas problemeve të krijuara nga kripëzimi ose uji. Për shkak të sintezës shumë speciale që përmban regullatore ozmotike, i mundëson bimët që të minimizojnë ndikimet e dëmshme të kripëzimit dhe të stresit ujor dhe i lejon të zhvillohen. Përmirëson sasinë dhe cilësinë e prodhimit. Lejon bimët të zhvillohen në kushte kripëzimi, ul dëmet në gjethe për shkak të kripëzimit, lejon largimin e joneve që ndikojnë në kripëzim, shton zhvillimin vegjetativ dhe trashësine e qafës së rrënjës së bimëve, shton bilancin ushqimor në nivelin e gjetheve, shton prodhimin dhe përmirëson cilësinë e tij. ME VADITJE: Doza e përgjithshme 500-750 gr/dynym gjatë gjithë ciklit bimor e ndarë në përdorime të ndryshme. Në tokat që kanë probleme serioze kripëzimi përdorni 1-1,2 kg/dynym gjatë gjithë ciklit të ndara në përdorime të ndryshme. Si tregues doza mesatare për dynym mund të jetë 100-200 gram/ muaj.

 

Description

Lende organike 47%
Aminoacide te lira 4,3%
Saharide 9%