Shop

Florastart

Biostimulant unik i lulëzimit dhe kompletit të frutave

FLORASTART është një biostimulant dhe pleh i formuluar unik i krijuar posaçërisht për të përmirësuar fazën e lulëzimit, për të nxitur prodhimin e polenit dhe pjellorinë, si dhe për të përmirësuar formimin e frutave. Kjo arrihet përmes një formulimi që stimulon bimën me aminoacide të lira L-α, siguron Fosfor (P) dhe Kalium (K) për të rritur energjinë e bimës dhe për të inkurajuar bimën të kalojë në fazën tjetër të rritjes. Përmbajtja e tij e lartë e Borit (B) dhe Molibdenit (Mo) ndihmon në diferencimin e sythave duke nxitur lulëzimin e fuqishëm dhe pjellorinë e polenit. Sinergjia midis P, K dhe Mo ndihmon gjithashtu bimët të kapërcejnë vështirësitë që lidhen me rritjen e fuqishme ose lulëzimin e vonuar për shkak të azotit të tepërt në kulture. Florastart është i përshtatshëm për përdorim në shumicën e kulturave, rekomandohet veçanërisht për aplikim me gjethe, por është gjithashtu i përshtatshëm për fertigim.

Description

Anhidridi fosforik (P2O5) 9.5%
Oksidi i kaliumit (K2O) 12.6%
Bor (B) 8%
Molibden (Mo) 10%