Shop

Transformer

Biostimulant me aftësi përmirësuese të infiltrimit të ujit të ujitjes dhe shiut në tokë.

TRANSFORMER është një biostimulant toke me një aftësi shumë efektive për të përmirësuar infiltrimin, shpërndarjen dhe kullimin e ujit të ujitjes dhe shiut në tokë. Kapërcen ndryshimet në densitetin e tokës dhe madje edhe tokën hidrofobike për të lëvizur solucionin spërkatës në të gjithë profilin e tokës. Për përdorim të tokës – përmirëson shkallën e depërtimit të ujit në tokë. Redukton përmbytjet dhe rrjedhjet. Përmirëson shpërndarjen anësore të ujit në tokë. Redukton hidrofobicitetin dhe përmirëson mbajtjen e ujit përmes shpërndarjes më të mirë në tokat ranore. Përmirëson depërtimin e ujit në tokat e ngjeshura, gjë që çon në rezistencë më të ulët depërtimi dhe më pak kufizim në rritjen e rrënjëve. Aplikohet menjëherë para ujitjes, duke përdorur sistemin e ujitjes. Mund të përzihet me shumë herbicide, fungicide dhe insekticide që mund të aplikohen në tokë.

 

Description

Alkol Ethoxylate 19.4%