Shop

Disper Cu Max

Formulim me bakër të aktivizuar

DISPER CU MAX është një pleh me bazë bakri në të cilin mikroelementi (Cu) është i aktivizuar dhe i mbrojtur me një mënyre të tillë, që të thithet nga bima me EFEKTIVITET MAKSIMAL. Bakri nga pikëpamja plehëruese, merr pjesë në formimin e mitokondrive, të farërave, aktivizon prodhimin e proteinave, merr pjesë në procesin e frymëmarrjes dhe është lëndë ndërtuese e shumë enzimave. Bakri ndihmon metabolizmin e bashkimeve fenolike dhe fytoaleksinave. DISPER CU MAX thithet nga gjethet më shume nga cdo produkt bakri, duke bërë të mundur reduktimin e dozës së përdorimit. Si rrjedhim sasia që përdorim ulet në menyrë drastike (3-5 herë) dhe volumi i mbetjeve ulet më shumë se 90%. Spërkatje gjethore: Doza 100–150 gr/100 L ujë. Me vaditje: Doza 100 gr/dynym.

Description

Baker (Cu) total, i tretshem ne uje 14%
Baker (Cu) i kelatuar 14%