Shop

Haifastim Wall Up

Përmirësues i rezistencës së bimës ndaj streseve abiotike

HAIFASTIM Wall-Up është një formulim i konçentruar që u siguron bimëve silikon lehtësisht të mbledhur dhe të asimilueshem, i kombinuar me mikro-ushqyes të keluar, plotësisht të tretshëm në ujë. Silikoni përfiton dhe përmirëson tolerancën e bimëve ndaj streseve abiotike. HaifaStim Wall-Up ndikon pozitivisht në rritjen dhe shëndetin e bimëve. Suplementi ideal për bimët gjatë fazave të krijimit, lulëzimit, rritjes së frutave dhe kushteve të stresit. I përshtatshëm të perziehet me shumicën e plehrave dhe produktet për mbrojtjen e bimëve. Për shkak të EC dhe pH të tij të ulët është ideal për përdorim në sistemet hidroponike. I pershtatshem per kultura si: Dritherat, Orizi, Patate, Miser, Perimet, Lakrat, frutat me berthame, agrumet. Sperkatje gjethore: përdoret në fazat kritike të rritjes dhe zhvillimit, çdo 10-14 ditë. Për të rritur thithjen e fosforit nga toka, aplikoni 2-3 herë çdo 5-7 ditë. Kulturat bujqësore: 2-4 trajtime, 1L/Ha me tretësirë spërkatëse 200-300L/Ha. Pemët frutore: 2-6 trajtime, 1L/Ha me tretësirë spërkatëse 500- 1000L/Ha. Perime: 2-5 trajtime, 1L/Ha me tretësirë spërkatëse 400-600L/Ha. Ushqyerja me ujitje me pika: 100-450ml/ne 1000L tretësirë ushqyese, 3-5 here gjatë ciklit të ushqyerjes. Hidroponikë: 100ml/ne 100L, 3-6 herë gjatë sezonit të rritjes

Description

Cu (Bakër i tretshëmUjë) 0.8%
Cu (Bakër keluar nga EDTA) 0.8%
Mn (Mangani i tretshëm në ujë) 0.8%
Mn (Mangani i keluar EDTA) 0.8%
Zn (Zinku i tretshëmUjë) 1.1%
Zn i keluar nga EDTA 1.1%
Si (Silikoni) 4%