Shop

Best

Linja e plehrave kristalore me teknologjinë PGH

Plehrat kristalore BEST japin zgjidhje të shkelqyera në lidhje me ushqimin e bimëve edhe në kushtet më të vështira (ekstreme) të kultivimit, gjë që nuk mund ta bëjnë plehrat e zakonshme. Tretshmëria dhe pastërtia e lartë e lëndëve të para, disponueshmëria e shtuar e lëndëve ushqyese, pH e ulët, hekuri (Fe) në formën e EDDHMA, mungesa e klorit dhe diuresë, janë disa nga karakteristikat e veçanta të serisë BEST. Kryesisht, ato dallohen për shkak të përfshirjes së teknologjisë PGH në përbërjen e tyre, një veçanti e cila ka peshën më të madhe në efikasitetin e tyre të lartë. Ato janë të disponueshme në lloje të ndryshme, të cilat mbulojnë kërkesat ushqyese të një game të gjerë kulturash, në të gjitha fazat e zhvillimit të tyre. Ato aplikohen si me metodën e plehërimit hidro, ashtu edhe me metodën e aplikimeve me gjethe. Në të njëjtën kohë, përzgjedhja e specializuar e lëndëve të para rezulton që plehrat BEST të jenë me kripësi të ulët, gjë që i bën ato një zgjidhje ideale për tokat me përçueshmëri të lartë

Description

Formulat
20-20-20
12-48-8
15-30-15
30-10-10
24-8-24
16-8-24-3
15-10-30
10-20-30