Shop

Disper Root

Formulim për përmirësimin e rrënjës

DISPER ROOT GS është një produkt i specializuar për sistemin rrënjor. Funksioni i tij kryesor është aktivizimi i zhvillimit të sistemit rrënjor, për të siguruar zhvillimin e pandërprerë të kulturave. Njëkohësisht aktivizon dhe zhvillimin e bimëve. DISPER Root GS është në formë KOKRIZASH, totalisht të tretshme në ujë. DISPER ROOT GS aktivizon kulturat në nivele të ndryshme: Ne rrënje, shton zhvillimin e rrënjës. Shton numrin dhe gjatësine e qimëve thithëse. Shton peshën e sistemit rrënjor, shton trashësine e qafës dhe rezistencën e bimës. Aktivizon lulëzimin. Përdoreni nga fazat e para: në kulturat njëvjacare pas transplantimit ose me shfaqjen e gjetheve të para dhe në kulturat drufrutore në celjen e sythave. Me spërkatje: 2-3 trajtime me 50-80 gr/100 litra ujë cdo 7-15 ditë. Me vaditje: 2-4 trajtime me 50-100 gr/dynym cdo 7-10 ditë. Përqendrimi ideal i solucionit ushqimor tek rrënjët është 0,05-0,2 gram/liter.

 

Description

Aminoacide te lira 38%
Fosfor (P2O5) 10%
Potas (K2O) 1.3%
Kalcium (CaO EDTA) 1.5%
Humike 14%
Vitamina(grupi B) 3.9%
Polysaharide 16.7%