Shop

Lyphase 36 SL

Herbicid sistemik universal me spektër të gjerë

LYPHASΕ 36 SL, është herbicid sistemik, me veprim total mbi masën e gjelbër, për kontrollin e barërave të keqija dhe shumëvjeçare. Pas marrjes nga gjethet, qarkullon me lëngjet bimore në të gjitha pjesët, e veçanërisht në ato nëntokësore.

Speciet e barërave te keqiaFazaDoza  liter/ha ose %
Barërat nje vjeçare graminore dhe gjethe gjeraNë fazen e mbirjes deri 10 cm
Bime ne zhvillim
1-2 lit ose 2 %
2-4 lit. ose 2 %
Barërat shumë vjeçare:
-Cynodon dactylon
-Imperata cylindrica
-Panicum maximum
-Paspalum spp.
-Pennisetum spp.
-Phragmites spp.
Ne lulëzim
-60-80 cm lartësi
-Në vellazerim te plotë/ lulëzim
-Në vellazerim te plotë/ lulëzim
-Gjatë gjithë stadeve
-Ne lulëzim të plotë P7
8 lit pasuar me trajtime 3%
-6-8 lit ose 3 %
-6 lit ose 2 %
-6 lit ose 2 %
-3-4 lit ose 2 %
-6 lit ose 3 %
Gjethe gjera shumë vjeçareGjate gjithë fazave6 lit ose 3% (Convolvulus spp.,
12 lit)
Cyperus spp.Në lulëzim dhe më pas trajtime me vatra ne vartësi të celjeve të reja6 lit ose 3 %
Barërat e keqija ujore:
Eichhomia crassipes
Pistia stratiotes
Gjatë gjithë vegjetacionit6 lit ose 3 %
Shkurre dhe drurë shumë
vjeçarë
Bëhen prerje të degëve duke
shkatuar plagë në kurorën e pemëve
dhe trajtohet brenda 15 minutave
7 %; Trajto përseri pjesët e
rritura rrishtaz kur ato kanë
arritur gjatësine 20 cm.

Category:
Description
Glyphosate36%
Kripe glyphosate isopropylamine48.6%