Shop

Ultraferro

Formulimi më i qëndrueshëm i hekurit kelatik

ULTRAFERRO është një produkt që përmban hekur në formë E.D.D.H.A, i specializuar për përdorim në toka me PH të lartë dhe me përmbajtje të larte Kalciumi (gelqere). Përdorimi në këto lloje tokash i shumicës së formave të hekurit nuk është rezultativ sepse këto toka nuk janë në gjëndje të ruajnë hekurin në forma të disponueshme për bimët për një kohë të gjatë. Faktori kelatik cliron hekurin dhe krijon lidhje të reja me kalciumin, ndërsa hekuri krijon lidhje të patretshme me anionet bazike. Në format Fe-EDTA ky fenomen (zëvëndesimi i hekurit) fillon në PH 5,5. Tek ULTRAFERRO (Fe-EDDHA) ky fenomen fillon në PH 9,9. Pra ULTRAFERRO mund të përdoret me sukses për shërimin e klorozave të hekurit në toka alkalike me përmbajtje të lartë në gëlqere. ULTRAFERRO mund të përdoret me spërkatje gjethore, nëpërmjet sistemit të vaditjes dhe shpërndarje në sipërfaqe. PERIME BIME DEKORATIVE: Nëpërmjet sistemit të vaditjes 100 gr/1000 litra ujë. LULE:Vadisni një herë në javë duke tretur 0,5-1 gram në një litër ujë. PEME FRUTORE: Në bimët e reja:10-15 gram/bimë. Për pemët në fillim të prodhimit: 15-40 gram/bimë. Për pemët në moshë prodhuese:40-100 gram/bimë. VRESHTA DHE SHKURE: 5-15 gram/bimë.

Description

Hekur kelatik E.D.D.H.A 6%