Shop

Disper Complex

Ushqyes potasik i pasur me mikroelemente

DISPER COMPLEX është një preparat shumë i studiuar që furnizon kulturat me potas dhe mikroelementet e domosdoshme(100% ne forme kelatike). Korrigjon problemet që shkaktohen nga karencat e mikroelementeve dhe përmirëson cilesinë. Preparati është totalisht i asimilueshëm. DISPER Complex rekomandohet të përdoret në toka me përmbajtje të lartë Fosfori dhe Potasi për të shmangur karencat e Zinkut dhe Manganit. Në toka të varfra, gelqerore dhe alkalike: Tretshmeria e produktit dhe rezistenca e tij ndaj joneve karbonike i jep ekuiliber kimik në tokë dhe përmirëson thithjen e mikroelementeve nga sistemi rrënjor. Ne kulturat e drithërave, bishtajoreve, në vresht, lule, perime etj korrigjon karencat e mikroelementeve te Hekurit, Magnezit, Zinkut, Borit, etj. Dozat indikative: Me sperkatje: 100-300 gr/100 litra ujë. Kultura hidroponike:200-300 gr/100 litra ujë në solucion të dendur, ose 200-300 gr/10 000 litra ujë. Përdorim në tokë: Në agrume, pemë frutore bëjmë 3-5 përdorime gjatë gjithë ciklit të kultivimit me 0,3-0,5 kg/dynym i tretur në ujin e vaditjes. Në kulturat e perimeve dhe në vreshta 400-600 gr/dynym. Në lule dhe pemë dekorative 1-3 gr/m2. Këshillohet të mos përzihet me vajra minerale ose prod

Description

Potas (Κ2Ο) 14%
Hekur (Fe) EDDHSA 5%
Mangan (Mn) EDTA 4%
Zink (Zn) EDTA 0.6%
Baker (Cu) EDTA 0.5%
Magnez (MgO) 2%
Bor (B) 0.7%
Molibden (Mo) 0.3%