Shop

Poly Feed

Plehra kristalore NPK për përdorim me vaditje dhe spërkatje gjethore

POLY-FEED është një linjë e kompletuar plehrash kristalore NPK, të tretshme në ujë, që përdoren me sistemet e vaditjes për plehërimin e kulturave të serave, kulturave hidroponike, perimeve të fushes, pemëve frutore, si dhe për trajtime gjethore. Janë të përshtatura për të gjitha tipet e ujrave të vaditjes edhe për ato me fortësi të lartë. Të gjitha formulimet janë të pasuruara me mikroelemente. Poly-Feed GG është totalisht e tretshme në ujë dhe ka përmbajtje në lëndë të para me tretshmëri shumë të lartë. Linja është e formuar 100% nga elemente ushqyese të pastra nga klori, natriumi dhe elemente të tjera të dëmshme për zhvillimin e bimëve. Janë të disponueshme në një gamë të gjërë formulimesh. Të gjitha formulimet Poly-feed GG janë të pasuruara me këto mikroelemente: Hekur (Fe) 1000 ppm, Mangan (Mn) 500 ppm, Bor (B) 200 ppm, Zink (Zn) 150 ppm, Baker (Cu) 110 ppm, Molibden (Mo) 70 ppm.

Description
Stadi vegjetativN-P2O5-K2OFormulat
Fazat e para 1-4-111-44-11 +TE
Zhvillimi
vegjetativ
 1-1-1 20-20-20 +TE
Lidhja dhe rritja e
frutave
2-1-2
2-1-3
21-11-21 + 2 MgO +TE
17-10-27 +TE
Rritja dhe pjekja
e frutave
2-1-3
1-1-3
1-1-4
16-8-32 + 2 MgO +TE
11-11-33 +2 MgO +TE
9-12-36 +3 MgO +TE