Shop

Previen Power

Preparat me përmbajtje bakri

PREVIEN Power është një produkt inovativ në panoramën e mjeteve teknike për bujqësinë organike, të integruar dhe konvencionale. PREVIEN Power WP është rezultat i një përzierjeje të kujdesshme të elementeve (Cu-Zn) thelbësore për bimët (të përfshirë në reaksionet e reduktimit të oksidimit që ndodhin në proceset metabolike), Agjentët kompleksues – (LS) acidi lignosulfonik, (HGA) acidi heptaglukonik. Acidi trikarboksilik – Mineralet, Pluhur zeolitik me origjinë natyrore që përdoret si inert formulim (i pa trajtuar ose i pasuruar kimikisht). Prania e këtyre përbërësve mundëson produktit parandalimin dhe trajtimin e fiziopatologjive për shkak të mangësive ushqyese. PREVIEN Power WP krijon një “solucion hidroacid” i cili, kur spërkatet mbi bimësinë, lejon një thithje të shpejtë të përbërësve të pranishëm. Të gjitha bimët e trajtuara tregojnë fletë të gjetheve më të trashë, e zgjeruar dhe me një ngjyrë jeshile më intensive, tipike për bimët në gjendje optimale ushqyese. Përdorimi i rregullt sjell përfitime të dukshme për të korrat me rritje të konsiderueshme produktive dhe cilësore.

Category:
Description
Hidroksid Bakri 20%20%
Zink i kompleksuar me LS4%