Shop

Humistar

Përmirësues organohumic i strukturës së tokave

HUMISTAR është një formulim i lëngshëm që përmban acid humic dhe fulvik. Metoda e prodhimit të formulimit HUMISTAR i lejon këtij formulimi (që nuk përmban Klor dhe Natrium) të lidhet me lidhjet argilohumike duke përmirësuar kështu karakteristikat fizike, kimike dhe biologjike të tokës. HUMISTAR ndihmon në thithjen më të mirë të mikroelementeve nga toka sepse krijon me ato bashkime chelatike, rrit aftësine këmbyese të kationeve dhe përmirëson gjithashtu strukturen e tokës dhe cilësitë fiziko – ujore të saj. HUMISTAR përdoret në tokë nëpërmjet ujitjes (me pika ose me përmbytje). Formulimi mund të shoqërohet me shumicën e plehrave dhe medikamenteve duke përjashtuar vajrat minerale, medikamentet me aciditet të lartë dhe Nitratin e Kalciumit.

PERIME – BIME DEKORATIVE : Nëpërmjet ujitjes me pika: Përdorimi fillon 7 – 10 dite pas trapjantimit në dozen 250 – 300 cc/dynim dhe vazhdon cdo 7 – 10 dite. Vaditje me përmbytje: Behen 4 – 5 perdorime. Në cdo përdorim doza është 700 – 1000 cm3/dynim . Sasia totale që do përdoret gjatë një cikli nuk duhet të kalojë 4 – 4.5 litra/dynim. PEME FRUTORE DHE VRESHTA Vaditje me pika: Fillon në fillim të vegjetacionit dhe përsëritet cdo 15 – 20 ditë me dozën 500 – 700 cm3/dynim. Në agrume bëhet cdo 10 ditë. Sasia totale 3 – 3.5 litra/dynim.

Description
Humus Total15.0%
Acid Humik11%
Acid Fulvik4.0%