Shop

Every Combi Foliar

Preparat me përmbajtje të lartë mikroelementesh

EVERYCOMBI – Foliar është një përzierje mikroelementesh ushqyese, ideal për të mbuluar nevojat e bimëve për Hekur, Mangan, Molibden, Baker, Bor, Zink dhe Magnez. Raporti i lëndeve përbërëse u pershtatet nevojave të kulturave për mikroelemente dhe shërben për parandalimin dhe shërimin e karencave të mikroelementeve. Mund të perdoret në të gjitha kulturat dhe në të gjitha fazat e zhvillimit të bimëve. PERDORIM NGA GJETHET: Doza e përgjithshme është: 75 gram/100 litra ujë. Agrume – Molle – Bërthamore: Fillojmë sperkatjet me shfaqjen e vegjetacionit të ri me dozë 75 gram/100 litra uje dhe përsërisim pas 3-4 javësh me 50 gram/100 litra ujë. Pas vjeljes bëjme një spërkatje me 50 gram/100 litra ujë. Domate –Spec – Patellxhan – Patate: Për përdorimet parandaluese doza e përdorimit është 50 gram/100 litra ujë. Në rastet e shfaqjes së karencave mund të shtohet në 75-100 gram/100 litra ujë. Kungullore – Pjeper- Shalqi: 2-3 sperkatje me 50-100 gram/100 litra ujë. Lule dhe Peme dekorative: 3-4 trajtime pas transplantimit deri në zhvillimin e plotë me 50-75 gram/100 litra ujë.

Description

Hekur (Fe EDTA) 4.25%
Mangan (Mn EDTA) 2.13%
Zink (Zn EDTA) 2.13%
Baker (Cu EDTA) 0.43%
Bor (Β) 2.13%
Molibden (Mo) 0.21%
Magnez (MgO EDTA) 2.13%