Shop

Haifastim Vital

Ekstrat algash i pasur me komplekse polifenoli

HAIFASTIM VITAL është një produkt me përmbajtje të lartë kaliumi dhe përdorimi i tij këshillohet të bëhet me spërkatje gjethore ose nëpërmjet sistemit të vaditjes me qëllim që të përballojmë mungesën e kaliumit dhe të ndihmojmë pjekjen e kokrrave në kulturat njëvjecare dhe pemët frutore. Spërkatjet gjethore sidomos në fazën e rritjes së kokrrave ndihmojnë në përmirësimin e peshës dhe cilësise së kokrrave. Duke qënë i pasur me alga VITAL siguron furnizimin e vazhdueshëm të lëndëve ushqyese tek bimët. Produkti ndihmon gjithashtu në ngjyrosjen më të mirë të kokrrave si dhe në sintezën dhe grumbullimin e amidonit në organet e bimëve. Azoti që përmban VITAL thithet direkt nga bimët duke ndihmuar zhvillimin e tyre në periudhat që bimët harxhojnë shumë energji. Agrumet: 90-120g/100L. Mollët, dardha dhe fruta me bërthamë: 70-100g/100L. Vreshtat: 60-100g/100L. Lule (trëndafila, barbarozë,etj)200-350g/100L, trajtohet që pas mbjelljes edhe me interval 14-21 ditor. Perimet: 80-100g/100L, trajtohet 3-4 herë gjatë sezonit, me intervale 14 ditore. Sallatrat: 80- 100g/100L, trajtohet 3-4 herë gjatë sezonit, me interval 14 ditore, për të përmirësuar cilesinë e produktit sugjerohet të trajtohet disa ditë perpara vjeljes.

Description

Oksid Potasi (K2O) 20%
Azot (N) Organik 1%
Total lëndë organike me origjinë biologjike 50%
Karbon organik ne total (C) me origjinë biologjike 25%
Acidi Alginik 10%
Manitol 4%