Shop

Final K

Formulim me përmbajtje të lartë kaliumi

FINAL K është një produkt me përmbajtje të lartë Kaliumi me qëllim që të përballojmë mungesën e kaliumit dhe të ndihmojmë pjekjen e kokrrave. Faktori kelatik EDTA që permban FINAL K siguron furnizimin e vazhdueshëm të lëndëve ushqyese tek bimët. Produkti ndihmon në përmirësimin e peshës dhe cilësisë si dhe në ngjyrosje e në sintezën dhe grumbullimin e amidonit në organet e bimëve. Azoti që permban FINAL K thithet direkt nga bimët duke ndihmuar zhvillimin e tyre në periudhat që bimët harxhojnë shumë energji. Perdorimi nga toka për agrume & peme frutore: 3-5 trajtime nga 50-60 ml për bimë duke filluar nga momenti i lidhjes se kokrrave deri në zhvillimin e plotë. Për perime: 2-3 trajtime nga 1,5-2 litra/dynym në fazën e rritjes maksimale te kokrrave Sperkatje gjethore: Doza e pergjithshme për cdo sperkatje :150-200 ml/100 litra ujë. 2-3 sperkatje duke i dhënë rendësi fazës së rritjes maksimale të kokrrave. Final K përzihet me shumicën e plehrave dhe pesticideve pervec atyre me reaksion acid.

Description
Oksid Kaliumi Total31% p/p (47,5% p/v)
Azot Ureik3%p/p
EDTA1% p/p (1,5% p/v)