Shop

Corvette F1

Hibrid me rendimente shume te larta.
• Koker e forte cilesore me ngjyre te kuqe te ndezur 140 -180gr e tipit CLUSTER
• Uniformitet i larte i kokrave.
• Lidhje e shkelqyer kokrash ne temperatura te larta.
• Bime me zhvillim mesatar.
• Rekomandohet nje nivel i larte dhe konstant pleherimi.
• Eshte hibrid me cikel te hershem i pershtatshem per kulturen e pare dhe te dyte.
• Rezistente ndaj: Ff:A-E,Fol:0-1,Vd,Va,For,ToMV:0-2,TMV:0
Ngjyra e saj e kuqe e ndezur dhe rezistenca e frutit si ne transport dhe ne raft e ben shume te kerkuar nga tregu.Rekomandohet mbjellja 20 korrik-20 gusht.

 

Categories: ,