Shop

Malkonet F1

Hybridi : Malkonet F1
Tipi: Indeterminate
Madhësia e frutit: 240-290 gram
Ngjyra e frutit: E kuqe e ndezur
Bima : E fuqishme
Pjekja : Shumë e hershme
Periudha e kultivimit: Dimër, Pranverë, Verë
Mënyra e kultivimit: Serra dhe tunele
Rezistencat: HR: Fol 0,1,2. F. radicis, Vd,Va, To.M.V , F.Fulva: A,B,C,D,E. IR: Mj, Ma, Mi.
Karakteristikat:
Hybrid i specializuar kryesisht per kulturen e pare (Trapjantim: Janar -Maj) Shquhet per hershmëri, ngjyrë dhe shije të veçantë.Kokra të mëdha, uniforme, që rruhen për një kohë të gjatë pas vjeljes.Prodhim i lartë dhe i vazhdueshëm

 

Categories: ,