Shop

Emphasis F1

Lagenaria,shume e pershtatshme per mbjelljet e hershme dhe ne toka ranore.Hershmeri ne prodhim dhe e pershtatshme ne kushtet klimatike te disfavorshme.
Rezistencat:Co:1/Fon:1,2
Fom:0,1,1-2,2

 

Categories: ,