Shop

Klabishi F1

90 dite.
Bime e fuqishme me rezistence te larte
ndaj kushteve te disfavorshme(vapes dhe te ftohtit).
Nje zgjidhje ideale per prodhim te vargezuar.Shume rezistent ndaj semundjeve.I reziston mire depozitimit te gjate.
Rekomandohet per tregun e brendshem per eksport,per perpunim dhe turshi.
Kokra ka madhesi 4-5 kg dhe eshte shume cilesore.

 

Categories: ,