Shop

Fantastina F1

Hybridi : FANTASTINA F1
Tipi: Indeterminate
Madhësia e frutit: 230-250 gram
Ngjyra e frutit: E kuqe e ndezur
Bima : Kompakte me ndërnyje të shkurtëra
Periudha e kultivimit: Dimër, Pranverë, Verë
Mënyra e kultivimit: Serra dhe tunele
Rezistencat: Fulvia Fulva- a,b,c,d,e. To.M.V Fusarium oxysporum racat 0, 1, 2. Fusarium radicis,Verticilium dahliae, Verticilium albo-atrum. Nematodat: M.Arenata, M. Javanica
Karakteristikat: Hybrid i specializuar kryesisht per kulturen e pare (Trapjantim: Janar -Maj)
Shquhet per hershmëri,prodhimtari të lartë dhe cilësi unike.Kokrat nuk preken nga blotchy
(vrugu i kokres)

 

Categories: ,