Shop

Achilleas F1

Hybridi : ACHILEAS F1
Tipi: I gjatë (Ducht)
Madhësia e frutit: 33-37 cm, me peshë të lartë
Ngjyra e frutit: Jeshile e errët, e shndritshme
Bima : E fuqishme, e ekuilibruar, me ndërnyje të shkurtëra dhe lidhje të vazhdueshme
Periudha e kultivimit: Janar – Nëntor Mënyra e kultivimit: Serra dhe tunele
Rezistencat: HR: Ccu (Cladosporium cucumerinum IR: Cca (Corynespora cassicola), Px (Hiri),
CVYV (Cucumber Vein Yellowing Virus)
Karakteristikat:
• Fruta cilësorë, të vjaskuar, shumë uniformë
• Shumë i hershëm
• Prodhim i lartë dhe i vazhdueshëm
• Ruajtje shumë e mirë pas vjeljes

 

Categories: ,