Shop

Elsa F1

C.maxima x C.moschata(Pasatempos).Per bime te fuqishme me zhvillim te njetrajtshem efikase ne tokat ranore dhe te renda.Me sistem rrenjor shume te fuqishem.Shume e pershtatshme per lidhje maksimale te frutave per nje prodhimtari te larte.
Rezistencat:Co:1/Fon:1,2
Fom:0,1,1-2,2

 

Categories: ,