Shop

Heliana F1

Hybrid me pjekje shume te hershme.
• Frut me ngjyre te kuqe te ndezur uniforme, i forte, me shije te vecante dhe me peshe mbi 200gr.
• Perqindje shume e larte frutash e klasit te pare te cilat ruhen te skuqura per nje
kohe te gjate (l.s.l.) .
• Bime me zhvillim mesatar ne ndernyje te shkurtra.
• Reagon mire ndaj perdorimit te hormoneve per lidhjen e kokrave.
• Kerkon nje nivel te larte dhe konstant pleherimi.
• Rekomandohet per mbjellje ne kulturen e pare dhe te dyte ne sera, ne tunele
plastike dhe ne fushe te hapur.
• Eshte rezistente ndaj: V, F-2, ToMV,N

 

Categories: ,