Bonarda F1

  • hibrid me rendimente shume te larta.
  • Koker e forte cilesore me ngjyre te kuqe te ndezur mbi 210 gr (long shelf- life).
  • Uniformitet i larte i kokrave.
  • Lidhje e shkelqyer kokrash dhe ne  temperatura te larta.
  • Bime me zhvillim mesatar.
  • Rekomandohet nje nivel i larte dhe konstant pleherimi.
  • Eshte hibrid  me cikel te hershem i pershtatshem per kulturen e pare dhe te dyte.
  • Bonarda Early F1 eshte rezistente ndaj: verticiliozes (v), fuzariozes (f2), virusit te mozaikut te duhanit (tomv) dhe nematodave.